Fullscreen

With header map

10 Properties
Sort by:
Nổi bật
 • 876.000đ
 • 7.600đ/sq ft

Design apartment

 • 876.000đ
 • 7.600đ/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 2560 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
Nổi bật
 • 2.800đ/tháng

Relaxing apartment

 • 2.800đ/tháng
Marcy Ave, Brooklyn, NY, USA
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 1
 • 2360 Diện tích (m²)
 • Apartment
Chi tiết
Nổi bật
 • 540.000đ
 • 3.700đ/sq ft

Renovated studio

 • 540.000đ
 • 3.700đ/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
 • 967.000đ
 • 9.800đ/sq ft

Design place apartment

 • 967.000đ
 • 9.800đ/sq ft
Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 3
 • 3890 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
 • 1.600đ/mo

Comfortable apartment

 • 1.600đ/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • 4300 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
 • 456.000đ
 • 2.900đ/sq ft

Ample studio at last floor

 • 456.000đ
 • 2.900đ/sq ft
Nassau St, New York, NY, USA
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 1560 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
 • 3.700đ/tháng

Confortable apartment

 • 3.700đ/tháng
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • 1900 Diện tích (m²)
 • Apartment
Chi tiết
 • 3.600đ/mo

Commercial central shop

 • 3.600đ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350 Sq Ft
 • Shop
Chi tiết

Compare listings

Compare