Chicago

13 Properties
Sort by:
Nổi bật
 • 12.000đ/tháng

Modern studio

 • 12.000đ/tháng
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 3780
  Diện tích (m²)
Nổi bật
 • 11.000đ/tháng

New apartment nice view

 • 11.000đ/tháng
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1789
  Diện tích (m²)
 • 670.000đ
 • 1.300đ/tháng

Single family home

 • 670.000đ
 • 1.300đ/tháng
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Diện tích (m²)
 • 450.000đ
 • 2.800đ/sq ft

Modern apartment

 • 450.000đ
 • 2.800đ/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2149
  Sq Ft
 • 11.500đ/mo

Family home

 • 11.500đ/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 4300
  Sq Ft
 • 250.000đ
 • 2.300đ/sq ft

Relaxing studio

 • 250.000đ
 • 2.300đ/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2700
  Sq Ft
 • 990.000đ
 • 31.000đ/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990.000đ
 • 31.000đ/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 2200
  Sq Ft
 • 25.000đ/mo

Gorgeous villa

 • 25.000đ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 4300
  Sq Ft
 • 550.000đ
 • 2.300đ/sq ft

Comfortable family home

 • 550.000đ
 • 2.300đ/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2760
  Sq Ft
 • 670.000đ
 • 6.500đ/sq ft

Equestrian family home

 • 670.000đ
 • 6.500đ/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

Compare