10 Properties
Sort by:
Nổi bật
 • 990.000đ
 • 5.400đ/sq ft

Villa with pool

 • 990.000đ
 • 5.400đ/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 3410
  Sq Ft
Nổi bật
 • 1.750.000đ
 • 7.500đ/sq ft

Villa for sale

 • 1.750.000đ
 • 7.500đ/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 4100
  Sq Ft
 • 990.000đ
 • 6.000đ/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990.000đ
 • 6.000đ/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2150
  Sq Ft
 • 880.000đ
 • 6.700đ/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880.000đ
 • 6.700đ/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 5280
  Sq Ft
 • 990.000đ
 • 31.000đ/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990.000đ
 • 31.000đ/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 2200
  Sq Ft
 • 25.000đ/mo

Gorgeous villa

 • 25.000đ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 4300
  Sq Ft
 • 7.599.000đ
 • 18.900đ/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7.599.000đ
 • 18.900đ/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2540
  Sq Ft
 • 3.900.000đ
 • 17.500đ/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3.900.000đ
 • 17.500đ/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 3450
  Sq Ft
 • 3.700.000đ
 • 9.900đ/sq ft

Historic villa

 • 3.700.000đ
 • 9.900đ/sq ft
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2170
  Sq Ft
 • 1.599.000đ
 • 15.000đ/sq ft

Equestrian Villa

 • 1.599.000đ
 • 15.000đ/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

Compare